Portfolio > Martha Diamond

Martha Diamond, "Cityscape Gray"
Carborundum Collagraph
27.25 x 35.5
Martha Diamond, "Set"  from "Maine Portfolio"
Carborundum Collagraph
21 x 19.25
Martha Diamond, "Grove" from "Maine Portfolio"
Carborundum Collagraph
21 x 19.25
Martha Diamond, "Skywork"
Carborundum Collagraph
27 x 35